Seguretat i sanitat

Seguretat

Servei / Companyia

BOMBERS

EMERGÈNCIES

GUÀRDIA CIVIL (a Girona)

POLICIA MOSSOS D’ESQUADRA

POLICIA NACIONAL

PROTECCIÓ CIVIL

Telèfon

085

112

972 208 650

088

091

972 418 655

Sanitat

Servei / Companyia

AMBULÀNCIES

CREU ROJA – Urgències

CREU ROJA – Informació

HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL

ICS – INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

CAP CAMPDEVÀNOL
Plaça Clavè – 17530 CAMPDEVÀNOL

FARMÀCIA XAVIER PUIG I CIURANA
c/ Major, 12 – Campdevànol

Telèfon

061

972 222 222

972 200 415

972 730 028

061

972 741 100

 

972 730 029

CONSULTORI MÈDIC LOCAL I FARMACIOLA

c/ Carbasser, 3

Horari de visita METGE I ATS: dilluns i dimecres de 9 a 11 h.

972 712 150

Altres

Servei / Companyia

INFORMACIÓ 24H CARRETERES

TARGETA AMERICAN EXPRESS

VISA, MASTERCARD, EUROCARD

XARXA 4B

Telèfon

972 200 131

915 720 320

915 196 000

902 114 400