Casal d’estiu 2024

Benvolgudes famílies,

Us confirmem que el casal d’estiu infantil de Gombrèn, s’iniciarà el dia 25 de juny i finalitzarà el dia 26 de juliol. El casal tindrà una durada total de 5 setmanes.

Els participants es podran apuntar per totes les setmanes o per a alguna d’elles.

El casal d’estiu infantil tindrà un horari de 9 a 13h, de dilluns a divendres, i el preu per setmana serà de:

  1. Omplir l’imprès d’inscripció que trobareu annex a la carta.
  2. Fer el pagament al número de compte corrent: ES83 2100 0651 96 0200045669 (Especifiqueu clarament el NOM de l’infant i CASAL D’ESTIU 2024)
  3. Entregar l’imprès d’inscripció, l’autorització dels drets d’imatge, una fotocòpia de la targeta sanitària, i de la cartilla de les vacunes, una fotografia de l’infant, declaració responsable i el resguard bancari de la transferència bancària abans del 7 de juny de forma telemàtica a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Gombrèn.
  4. El casal d’estiu només es realitzarà si hi ha un mínim d’inscripcions.

Esperem que aquesta iniciativa sigui del vostre interès, us saludem cordialment.


Documents