Cronologia

El lloc de Gombrèn està documentat des de l’any 918.

De l’època feudal Gombrèn, encara conserva l’estructura, en part, dels seus carrers.

1860 – El municipi de Gombrèn assolí la població màxima de la seva història amb 1.251 habitants.

1892 – S’hi estableix la germandat del Montepio de San Juan de Mata.

1901 – Primer descens a l’avenc de Sant Ou a càrrec de Mn. Norbert Font.

1915 – S’inicien les obres de reconstrucció de Sant Pere de Montgrony.

1927 – L’enllumenat elèctric arriba a Gombrèn gràcies a la Sociedad Española Hidráulica del Freser, S. A.

1957 – Inauguració de les escoles nacionals.

1979 – Beatificació del Pare Coll.

1985 – Descoberta del Castell de Mataplana.

1993 – Inauguració de la piscina municipal.