Cronologia

El lloc de Gombrèn està documentat des de l’any 918.

De l’època feudal Gombrèn, encara conserva l’estructura, en part, dels seus carrers.

1860.– El municipi de Gombrèn assolí la població màxima de la seva història amb 1.251 habitants.

1892.- S’hi estableix la germandat del Montepio de San Juan de Mata.

1901.- Primer descens a l’avenc de Sant Ou a càrrec de Mn. Norbert Font.

1915.- S’inicien les obres de reconstrucció de Sant Pere de Montgrony.

1927.- L’enllumenat elèctric arriba a Gombrèn gràcies a la Sociedad Española Hidráulica del Freser, S. A.

1957.- Inauguració de les escoles nacionals.

1979.- Beatificació del Pare Coll.

1985.- Descoberta del Castell de Mataplana.

1993.- Inauguració de la piscina municipal.