Castell de Mataplana

El jaciment de Mataplana està situat enmig d’una vall i paisatge ben típics del Ripollès. Es tracta d’un indret que més enllà de l’arqueologia, té una forta vinculació amb tota la tradició popular que al llarg dels segles ha participat fonamentalment en la formació i transmissió de les diferents versions que conformen el mite del comte Arnau.

L’any 1986, a partir de les diferents informacions històriques i a iniciativa de la propietat del lloc, es van iniciar les excavacions arqueològiques per mitjà de les quals s’han descobert el castell de Mataplana i l’hàbitat annex, on residien els servents dels senyors.

Aquesta edificació ha patit diverses modificacions estructurals, fou bressol i centre de la Baronia de Mataplana. Cal esmentar, que alguns dels seus senyors foren importants membres en les corts reials catalanes del segle XIII, destacats guerrers i fins i tot, trobadors.

Les excavacions arqueològiques entre 1986 a 1995 que s’han dut a terme han permès posar al descobert en la seva totalitat un castell que d’ençà d’inicis del segle XV havia estat abandonat.

Més informació: http://www.alt-ter.org/mataplana.htm