Equip de govern

L’alcalde, Il·lm. Sr. Cèsar Ollé Garcia

alcaldia@gombren.cat

Regidories: Governació, Economia i Finances i Hisenda, Habitatge i urbanisme, Promoció Econòmica i Turisme i Educació i lleure

Tasques: Serveis municipals (aigua, llum, carrers, fibra òptica…). Aigües potables i residuals. Gestió de residus. Relacions amb municipis. Gestió d’arxiu documental. Consultori mèdic | Control econòmic
Tramitació de subvencions. Control de la recaptació | Planejament urbanístic. Disciplina urbanística.  Llicències urbanístiques. Llicències d’activitats Habitatge social. Patrimoni municipal | Gestió del Pla municipal de turisme. Recursos turístics per atraure visitants i turistes. Atenció al visitant. Gestió de museus. Relacions amb els comerciants del municipi | Gestió de les activitats en l’educació i lleure.
Relacions amb el Departament d’Educació. Casal d’estiu.


Regidors/es

Martí Vidal Niubó

mvidal@gombren.cat

Regidories: Medi Ambient i transició energètica i Esports

Tasques: Agenda 21. Gestió locals socials: centre cívic i piscina. Gestió espais verds. Cap de la brigada municipal | Gestió d’esports. Gestió d’equipaments esportius. Organització d’esdeveniments esportius.


Raimon Mir Muntadas

Regidories: Agricultura, Ramaderia i Forest Públic

Tasques: Gestió de la forest pública. Relacions amb l’ADF. Gestió de comunals. Gestió ajuts agricultura.
Relacions amb la Societat Els Caçadors.


Pere Bruy Vilalta

pbruy@gombren.cat

Regidories: Festes i cultura, Joventut, Comunicació i Noves Tecnologies

Tasques: Organització de festes populars i festa major i dansa. Organització d’esdeveniments culturals | Organització d’esdeveniments relacionats amb la joventut. Relacions amb associacions de joventut del municipi | Canals i xarxes socials de comunicació. Eines digitals. Gestió de la pàgina web municipal i correus electrònics. Relacions amb el departament d’informàtica.