Equip de govern

L’alcalde, Il·lm. Sr. Cèsar Ollé Garcia (TJFG-AM)

alcaldia@gombren.cat

Regidories: Governació, Comerç i Indústria, Habitatge i Urbanisme, Economia i Finances i Hisenda

Tasques: Serveis municipals (aigua, llum, carrers, fibra òptica…). Control econòmic. Tramitació de Subvencions. Aigües potables i residuals. Gestió de residus. Llicències d’activitats. Relacions amb municipis. Disciplina urbanística. Habitatge social. Gestió d’arxiu documental i museus. Consultori mèdic.


Regidors/es

Olga Miró Sala

omiro@gombren.cat

Regidories: Esports, Joventut, Educació i Lleure, Turisme, Comunicació i Noves tecnologies

Tasques: Gestió d’esports i turisme. Gestió d’equipaments esportius. Organització d’esdeveniments esportius, culturals i d’oci. Comunicació (WEB, xarxes socials, canal d’informació whatsapp, informació, difusió…)


David Cuadrado Campos

comissiofestes@gombren.cat

Regidories: Medi Ambient, Festes i Espais Socials

Tasques: Agenda 21. Gestió locals socials: centre cívic i piscina. Organització de festes populars i festa major i dansa.


Raimon Mir Muntadas

Regidories: Agricultura i Ramaderia i Forest Públic

Tasques: Gestió de la Forest Pública. ADF. Gestió comunal. Gestió ajuts agricultura. Relacions amb la Societat Els Caçadors.