Comunitat Energètica de Gombrèn

Propers passos

 • PRESENTACIÓ I RESOLUCIÓ DE DUBTES A LA CIUTADANIA. (Dijous 11 de juliol a les 19 h al Museu Comte Arnau)
 • APROVACIÓ INICIAL I PUBLICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DEL CONCURS (26/6/2024)
 • OBERTURA DEL PERÍODE DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIONS A LA COMUNITAT ENERGÈTICA DE GOMBRÈN (Del 27/6/2024 al 17/07/2027).
 • ADJUDICACIÓ I SORTEIG (EN CAS NECESSARI) (23/07/2024)

A continuació s’explica el procés de sol·licitud:

 1. Descarregueu, empleneu i signeu el formulari adjunt de sol·licitud (PDF).
 2. Envieu el formulari omplert i signat juntament amb una còpia de la factura elèctrica i del DNI per instància genèrica.

En cas que el sol·licitant no sigui el titular del subministrament s’haurà d’entregar també l’autorització per poder fer la sol·licitud signada per les dues parts.

Si algú no té disponibilitat de presentar-ho via telemàtica pot fer la sol·licitud presencialment a l’ajuntament durant l’horari d’atenció al públic habitual (haurà de portar una factura elèctrica recent i el DNI).

Comunitats energètiques

Les comunitats energètiques (CE) són organitzacions que permeten que els ciutadans, les empreses i les autoritats locals s’uneixin per promoure projectes en l’àmbit energètic. Les CE faciliten el pas d’un model energètic centrat en l’explotació de combustibles fòssils a un nou model sostenible, distribuït, participat, democràtic, social i solidari.

Existeixen diversos models de funcionament de CE, en alguns, l’ajuntament impulsa una instal·lació solar fotovoltaica en un edifici públic i comparteix amb els veïns l’energia generada. En altres models, els veïns s’organitzen en una entitat jurídica i l’ajuntament, una empresa o particular els cedeix la coberta per fer la instal·lació solar fotovoltaica; en absència de cobertes, la comunitat pot impulsar la instal·lació d’energies renovables en terrenys. Més informació.

Comunitat energètica de Gombrèn

L’Ajuntament és l’impulsor de la CE de Gombrèn que es posa en marxa l’any 2024, es nodreix de l’energia que produeixen les plaques fotovoltaiques instal·lades a la teulada de la Nau Industrial propietat de l’Ajuntament de Gombrèn. Que a més de proporcionar energia renovable als equipaments municipals, en posa una part a disposició de la ciutadania i les empreses del municipi.

Per què formar part de la Comunitat Energètica?

Com funciona la Comunitat energètica de Gombrèn?

 • L’Ajuntament de Gombrèn posarà a disposició de la ciutadania una part de la potència de la instal·lació FV desplegada en la Nau Industrial.
 • L’Ajuntament obrirà un registre de sol·licituds de participació en la generació fotovoltaica municipal, d’acord amb la normativa local.
 • Aquells ciutadans que resultin seleccionats formaran part de la CE de Gombrèn.
 • Els membres de la CE, a canvi d’una quota de participació anual:
  • Rebran l’energia generada d’1’5, 1 o 0,5 kWp (cada 0,5 kWp equival aproximadament a un panell fotovoltaic) de la instal·lació fotovoltaica municipal, i el consegüent estalvi directe en factura a final de mes. En el cas d’activitats econòmiques podran rebre 3kWp de la instal·lació.
  • Tindran accés a una aplicació que els permetrà visualitzar l’impacte del seu consum i generació, així com el de la comunitat.

Quins estalvis tindré?

Existeixen quatre modalitats de participació en la Comunitat Energètica:

 • Modalitat XL: (només per activitats econòmiques) Es cedeixen 3 kWp de la instal·lació fotovoltaica, equivalent a unes 6-7 plaques. Aquesta modalitat es recomana als sol·licitants que tinguin consums anuals majors a 5.001kWh/anuals.
  • Quota de participació: 90,52 € anuals
  • Estalvi en la factura de la llum: 515 – 713 € anuals
  • Estalvi net: 425 – 623 € anuals
  • Reducció de CO2 per cada membre: 1.014kg CO2 anuals
 • Modalitat L: Es cedeix un 1,5 kWp de la instal·lació fotovoltaica, equivalent a unes 3-4 plaques. Aquesta modalitat es recomana als sol·licitants que tinguin consums anuals majors a 3.001kWh/anuals.
  • Quota de participació: 59,36 € anuals
  • Estalvi en la factura de la llum: 257 – 357 € anuals
  • Estalvi net: 198 – 297 € anuals
  • Reducció de CO2 per cada membre: 507kg CO2 anuals
 • Modalitat M: Es cedeix un 1 kWp de la instal·lació fotovoltaica, equivalent a unes 2-3 plaques. Aquesta modalitat es recomana als sol·licitants que tinguin consums anuals d’entre 1.501 i 3.000kWh/anuals.
  • Quota de participació: 48,97 € anuals
  • Estalvi en la factura de la llum: 172 – 238 € anuals
  • Estalvi net: 123 – 189 € anuals
  • Reducció de CO2 per cada membre: 338kg CO2 anuals
 • Modalitat S: Es cedeix un 0,5kWp de la instal·lació fotovoltaica, equivalent a 1-2 plaques. Aquesta modalitat es recomana als sol·licitants que tinguin consums anuals per sota dels 1.500kWh/anuals.
  • Quota de participació: 38,59 € anuals
  • Estalvi en la factura de la llum: 86 – 119 € anuals
  • Estalvi net estimat: 47 – 80 € anuals
  • Reducció de CO2 per cada membre: 169kg CO2 anuals

Aquests estalvis són estimats i variaran cas a cas segons el preu de l’energia que estiguem pagant, el percentatge d’energia que puguem autoconsumir simultàniament i el preu al qual retribueixen l’excedent.

Quines són les condicions de participació?

Poden participar totes les persones que tinguin una residència a Gombrèn, tant propietàries com llogateres, i es trobin a 2.000 m del comptador de generació de la instal·lació fotovoltaica de l’edifici de la Nau Industrial.

Podeu verificar més al detall el radi d’afectació al següent enllaç.

La participació dels ciutadans en la Comunitat queda regulada per les Bases del Concurs i l’ordenança que regula la taxa.

Contingut addicional

Contacte

Ajuntament de Gombrèn:


Oficina de Transició Energètica del Ripollès: