Edictes

Exercici: 2023 Bop: 229-0 Edicte: 10193 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 229-0 Edicte: 10192 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 07/2023
Exercici: 2023 Bop: 218-0 Edicte: 9459 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 150-0 Edicte: 6499 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús dels espais públics, plaça Coberta
Exercici: 2023 Bop: 137-0 Edicte: 5799 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Cartipàs municipal 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 135-0 Edicte: 5712 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Nomenament de tinent d'alcalde i delegació de competències
Exercici: 2023 Bop: 113-0 Edicte: 4836 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2023 de l'Ajuntament de Gombrèn
Exercici: 2023 Bop: 113-0 Edicte: 4835 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva d'un projecte (Exp. X2023000143)
Exercici: 2023 Bop: 102-0 Edicte: 4287 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 101-0 Edicte: 4259 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús dels espais públics, plaça Coberta