Edictes

Exercici: 2023 Bop: 44-0 Edicte: 1521 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor de terrenys de naturalesa urbana per a l'any 2023 (plusvàlues)
Exercici: 2023 Bop: 32-0 Edicte: 1044 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valors de terrenys de naturalesa urbana, exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 12007 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 9/2022
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 12006 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici econòmic 2023
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11186 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació de l'Oferta d'ocupació pública per a l'any 2023
Exercici: 2022 Bop: 240-0 Edicte: 11157 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació de la convocatòria del procés selectiu pel sistema de concurs, d'una plaça de peó de la brigada
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10633 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10623 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 9/2022
Exercici: 2022 Bop: 201-0 Edicte: 9218 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació de les bases del procés selectiu pel sistema de concurs, d'una plaça d'auxiliar administratiu/va de la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Gombrèn per a l'any 2022, grup de classificació C2, en execució de l'oferta pública de l'any 2021 i 2022 pel torn d'estabilització
Exercici: 2022 Bop: 178-0 Edicte: 8079 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 6/2022