Edictes

Exercici: 2024 Bop: 68-0 Edicte: 2755 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 01/2024
Exercici: 2024 Bop: 23-0 Edicte: 622 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva del Projecte d'una instal·lació d'energia solar fotovoltaica a la nau hilados moto
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11281 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 7/2023
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11276 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 243-0 Edicte: 10764 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial del Projecte d'una instal·lació d'energia solar fotovoltaica a la nau hilados moto
Exercici: 2023 Bop: 243-0 Edicte: 10758 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva del "Projecte formació vorera de la GI-402"
Exercici: 2023 Bop: 229-0 Edicte: 10193 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 229-0 Edicte: 10192 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 07/2023
Exercici: 2023 Bop: 218-0 Edicte: 9459 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2023 Bop: 150-0 Edicte: 6499 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva de l'Ordenança municipal reguladora de l'ús dels espais públics, plaça Coberta