Edictes

Exercici: 2024 Bop: 127-0 Edicte: 5640 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 123-0 Edicte: 5647 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial de les bases reguladores del concurs per a la cessió d'ús temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal de Gombrèn i obertura de la seva convocatòria
Exercici: 2024 Bop: 90-0 Edicte: 3953 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 01/2024 de l'Ajuntament de Gombrèn
Exercici: 2024 Bop: 68-0 Edicte: 2755 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 01/2024
Exercici: 2024 Bop: 23-0 Edicte: 622 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva del Projecte d'una instal·lació d'energia solar fotovoltaica a la nau hilados moto
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11281 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 7/2023
Exercici: 2023 Bop: 246-0 Edicte: 11276 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 243-0 Edicte: 10764 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial del Projecte d'una instal·lació d'energia solar fotovoltaica a la nau hilados moto
Exercici: 2023 Bop: 243-0 Edicte: 10758 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació definitiva del "Projecte formació vorera de la GI-402"
Exercici: 2023 Bop: 229-0 Edicte: 10193 AJUNTAMENT DE GOMBRÈN - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2024