Informació al contribuent

Impostos i taxes:

IMPOST DE VEHICLES

IBI URBANA

IBI RÚSTICA

ESCOMBRARIES

CLAVAGUERAM

CEMENTIRI

IAE

 

Tots els pagaments es faran al:

CONSORCI SERVE RECAPTACIÓ CERDANYA-RIPOLLÈS

carrer Progrés, 22 3a. planta 17500 RIPOLL

 

Horari de pagament:

De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores.

 

Sistemes de pagament :

Els pagaments es poden fer en:

– Efectiu

– Xec conformat

– Transferència bancària