Subvenció

Per resolució de Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària, s’ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció per a neteja de neu, escampar potassa i sal i carburant. Nota informativa de la subvenció

Subvenció

Per resolució de la directora general del departament d’acció climàtica, alimentació i agenda rural, de la direcció general d’ecosistemes forestals i gestió del medi ambient, s’ha atorgat a aquest ajuntament els ajuts a la gestió forestal sostenible 2022.

Subvenció

En data 8 d’agost de 2022 mitjançant núm. registre d’entrada 651, s’ha rebut l’atorgament de la subvenció per la substitució de lluminàries a LED en edificis municipals, per import de 2.623,84€ que corresponen: 1.311,92€ pel 2022  1.311,92€ pel 2023 Consulta el document

Subvenció

Per Junta de Govern de la Diputació de Girona ha atorgat les següents subvencions “Del Pla a l’Acció” 2020 – 2021.

Casal d’estiu 2023

Us confirmem que el casal d’estiu infantil de Gombrèn, s’iniciarà el dia 26 de juny i finalitzarà el dia 28 de juliol. El casal tindrà una durada total de 5 setmanes. Els participants es podran apuntar per totes les setmanes o per a alguna d’elles. El casal d’estiu infantil tindrà un horari de 9 a […]

1 2 3 4 14