Nota informativa – Subvenció

Per resolució de Dipsalut  s’ha atorgat una subvenció adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), anys 2023-2024, per import de 4.272,45 €.

Nous serveis 4G i 5G al municipi

Llega700 és l’entitat gestora de garantir la compatibilitat d’aquest servei amb la TDT. Pots trobar tota la informació relacionada amb aquesta entitat gestoria a aquesta notícia.

Nota informativa – Subvenció

Per resolució de Presidència de data 25 de maig de 2023 del Consell Comarcal del Ripollès s’ha atorgat una subvenció pel Casal d’Estiu de Gombrèn 2023 per import de 633,56 €. Document informatiu

Nota informativa – Subvenció

Per resolució de Presidència de data 23 de maig de 2023 del Consell Comarcal del Ripollès, s’ha atorgat una subvenció per a la redacció d’altres projectes que representin una millora pel municipi, especialment per a fons Next Generation. Document informatiu

Nota informativa – Subvenció de la Diputació de Girona

Que per Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària en data 20 de juny de 2023, s’ha atorgat la concessió de subvencions als Ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, any 2023 Habitatge, per import de 15.000 €. Nota informativa

Nota informativa – Subvenció Dipsalut

Per Consell rector de data 11 de juliol de 2023 Dipsalut ha atorgat una subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (pt15), per a l’any 2023, per import de 1.315,40€. Nota informativa

1 2 3 14