Nota informativa – Subvenció de la Diputació de Girona

Que per Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària en data 20 de juny de 2023, s’ha atorgat la concessió de subvencions als Ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, any 2023 Habitatge, per import de 15.000 €. Nota informativa

Nota informativa – Subvenció Dipsalut

Per Consell rector de data 11 de juliol de 2023 Dipsalut ha atorgat una subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (pt15), per a l’any 2023, per import de 1.315,40€. Nota informativa

Programa: Treball i formació 2023

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), efectuada d’acord amb la Resolució EMT/4162/2022, de 27 desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2023, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, per a la […]

Subvenció

Per resolució de Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària, s’ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció per a neteja de neu, escampar potassa i sal i carburant. Nota informativa de la subvenció

1 2 3 13