NOTA INFORMATIVA

Davant la situació d’excepcionalitat que s’està vivint en relació al Coronavirus Covid-19, la recaptació dels tributs DEL 1R PERÍODE DE COBRAMENT (03/02/2020 A 03/04/2020), s’ha AMPLIAT FINS EL 30 D’ABRIL DE 2020.