Nota informativa – Subvenció

Per resolució de Presidència de data 23 de maig de 2023 del Consell Comarcal del Ripollès, s’ha atorgat una subvenció per a la redacció d’altres projectes que representin una millora pel municipi, especialment per a fons Next Generation.