Nota informativa – Subvenció

Per resolució de Dipsalut  s’ha atorgat una subvenció adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), anys 2023-2024, per import de 4.272,45 €.