Subvenció

En data 8 d’agost de 2022 mitjançant núm. registre d’entrada 651, s’ha rebut l’atorgament de la subvenció per la substitució de lluminàries a LED en edificis municipals, per import de 2.623,84€ que corresponen:

  • 1.311,92€ pel 2022 
  • 1.311,92€ pel 2023

Consulta el document