Nota informativa – Subvenció de la Diputació de Girona

Per resolució de la Diputació de Girona s’ha atorgat la subvenció per a fomentar projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la xarxa de serveis locals de promoció econòmica.