Nota informativa – Subvenció de la Diputació de Girona

Que per Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària en data 20 de juny de 2023, s’ha atorgat la concessió de subvencions als Ajuntaments per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, any 2023 Habitatge, per import de 15.000 €.

Nota informativa