Nota informativa – Subvenció Dipsalut

Per Consell rector de data 11 de juliol de 2023 Dipsalut ha atorgat una subvenció per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal (pt15), per a l’any 2023, per import de 1.315,40€.

Nota informativa